شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود

سیگار طلا فویل آلومینیوم کاغذ

Gold cigarette aluminum foil paper