شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود

سیگار چاپ قاب داخلی

Printed cigarette inner frame