شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
فویل آلومینیوم تولید
- Feb 27, 2017 -

تولید آلومینیوم چین در سال 1932 آغاز شد، اما تنها پس از اصلاحات و باز شدن و توسعه سریع آغاز شد. در 90، تولید فویل آلومینیوم وارد یک دوره بحرانی، نه تنها سطح تجهیزات پیشرفته معرفی عظیم، مدیریت تولید و توسعه فن آوری نیز به تدریج به سمت نوسازی و بین المللی نقل مکان کرد. در این قرن، رانده شده توسط تقاضای بازار قوی، ظرفیت تولید آلومینیوم سرعت در حال. مجموع شرکت تولید فویل آلومینیوم در چین بیش از 90 شرکت مجهز به آلومینیوم مدرن فویل آسیاب 66 و 39 جهانی آسیاب نورد سرد، فویل آلومینیوم ظرفیت کل 500000 تن در سال.