شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
چوب پنبه مقدمه
- Feb 27, 2017 -

اصلی چوب پنبه پس از چاپ مقاله یک نوع کاغذ تزئینی است، الگوی خود را با توجه به شاخه های مقطع از رنگ دخانیات، عتیقه سبک، مات (یا شین کم)، حس سادگی، ظرافت. همچنین به عنوان مقاله اوج شناخته شده است، مواد بسته بندی برای استفاده انحصاری از سیگار به عنوان یک بسته بندی سیگار فیلتر، نوع خاصی از کاغذ صنعتی است.