شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
مقدمه ای بر فویل
- Feb 27, 2017 -

فویل آلومینیوم به عنوان مواد خام صنعتی، به طور عمده در بسته بندی حفاظت کالا، تجهیزات، ساختمان ها و غیره استفاده می شود. توسعه اولیه لانگ فنگ در هبی ساخت و ساز استان در بسیاری از انواع برنامه های کاربردی رایج است برای ساختمان های صنعتی باید در خط با نوع نرم افزار مواد کمکی و مقررات از الزامات اساسی است. تولید در سال 1932 تلاش موفقیت فویل مواد صنعتی جدید است. به طور فزاینده جایگزین مواد واحد، به طور گسترده ای در انواع بسته بندی انعطاف پذیر استفاده می شود. همراه با توسعه اقتصادی، چین تبدیل خواهد شد بسته بندی پیشرو بازار طرف تقاضا در جهان است. بسته بندی فویل آلومینیوم تا به چشم انداز توسعه وسیع است.