شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود
صفحه اصلی > اخبار > محتوای
چاپ کاج آب کاغذ
- Feb 27, 2017 -

در زمان چاپ مقاله، اوج، اوج، راهنمای وب کاغذ رول پس از زایمان به صفحه غلتکی چرخش در رنگدانه خمیر چاپ، رنگ بیش از حد از صفحه توسط لیسه برای روشن خراشیده. بین غلتک و بشقاب را به یک مقدار مشخصی از فشار، مقاله به طور مساوی و یکنواخت بین دو طریق، پوشش بر روی صفحات به سرعت با موفقیت به کاغذ منتقل. سپس بخش خشک کن، که چاپ اول تکمیل را وارد کنید. پس از خشک کردن کاغذ، و سپس یک چاپ دوم، افزایش علائم آج، به همان شیوه. در نهایت، به عنوان سفارش درخواست، به شدت انتخاب، برش و بسته بندی، انبارداری.